1

PHEEJ

3

Peb tau txais cov nqi zog ntawm cov tuam txhab tshaj hauv xyoo 2013

2

Peb tau txoj cai nrog cov khoom plig ncaj ncees ntawm lub tuam txhab xyoo 2015

4

Peb tau muaj cai nrog cov nqi zog ntawm kev ntseeg kev ua lag luam zoo tuam txhab lag luam 2016

1

Peb tau txoj cai nrog cov khoom plig ntawm Shenxian Cov Koom Haum Ua Lag Luam.